สถานที่ตั้ง

405/8 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทร.038-685192, 080-565-4994 แฟกซ์ 038-685192